Ikon för Rikstermbanken

diameter

svensk term: diameter
definition:

avståndet mellan ytterkanterna hos ett stamtvärsnitt

anmärkning:

I skogen talar man om ett flertal olika diametrar: brösthöjdsdiameter, aritmetrisk medeldiameter, grundytevägd diameter och minimidiameter.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016