Ikon för Rikstermbanken

detaljhänsyn

svensk term: detaljhänsyn
definition:

speciell hänsyn till ett visst objekt med höga naturvärden

anmärkning:

Det kan röra sig om hänsyn för grupper av växter eller individuella träd inom en biotop.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016