Ikon för Rikstermbanken

densitet

svensk term: densitet
definition:

vikt per volmenhet

anmärkning:

Anges alltid i kg/m³.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016