Ikon för Rikstermbanken

död ved

svensk term: död ved
definition:

stående eller liggande trädstammar eller stamdelar som dött och börjat brytas ned av processer och organismer av olika slag

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016