Ikon för Rikstermbanken

contorta

svenska termer: contorta
Contortatall
förklaring:

Vardaglig benämning på Contortatallen (Pinus contorta). Arten kommer ursprungligen från Kanada och växer i Sverige betydligt snabbare än den svenska tallen. Dess härdighet och kvalitet har debatterats.

latinsk term: Pinus contorta
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016