Ikon för Rikstermbanken

cirkelprovyta

svensk term: cirkelprovyta
definition:

cirkulär provyta som är vanlig vid insamling av data i eller uppskattning av skog

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016