Ikon för Rikstermbanken

certifiering

svensk term: certifiering
definition:

intygande att produkt tillverkats, odlats eller behandlats enligt en viss standard

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016