Ikon för Rikstermbanken

brytmån

svensk term: brytmån
definition:

ved mellan fällskär och riktskär som fungerar som gångjärn när träd fälls men bryts av strax innan trädet når marken

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016