Ikon för Rikstermbanken

bryn

svensk term: bryn
definition:

gränsområde mellan olika naturtyper

exempel:

Skogsbryn mellan skog och öppen mark och vattenbryn mellan vatten och land.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016