Ikon för Rikstermbanken

brossling

svensk term: brossling
definition:

manuell hopdragning av virke vid skogsavverkning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016