Ikon för Rikstermbanken

bredsådd

svensk term: bredsådd
definition:

skogssådd där fröna sprids jämnt över hela föryngringsytan

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016