Ikon för Rikstermbanken

brandrefugie

svensk term: brandrefugie
definition:

skogsområde där brand sällan eller aldrig förekommit

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016