Ikon för Rikstermbanken

brösthöjdsdiameter

svensk term: brösthöjdsdiameter
definition:

trädets diameter i brösthöjd, 1,3 meter över marknivån

anmärkning:

Diametern mäts oftast med klave, antingen på ”mötande” kant eller – för större noggrannhet – genom att korsklava trädet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016