Ikon för Rikstermbanken

brösthöjd

svensk term: brösthöjd
förklaring:

Anger en mätpunkt på rotstående träd 1,3 meter ovan marknivå.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016