Ikon för Rikstermbanken

bottenskikt

svensk term: bottenskikt
definition:

det vegetationsskikt som består av mossor och lavar

anmärkning:

Ligger under fältskiktet närmast marken.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016