Ikon för Rikstermbanken

boreal

svensk term: boreal
definition:

kalla, tempererade områden i norr innefattande norra och södra barrskogsbältet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016