Ikon för Rikstermbanken

bombering

svensk term: bombering
definition:

vägbanans bågformade lutning i ett tvärsnitt av vägen

anmärkning:

Bomberingen är viktig för bl.a. dränering och bör vara ca 5 %.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016