Ikon för Rikstermbanken

blandbestånd

svensk term: blandbestånd
definition:

bestånd som till betydande del består av mer än ett trädslag

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016