Ikon för Rikstermbanken

blöt mark

svensk term: blöt mark
definition:

markfuktighetsklass där grundvattenytan bildar permanenta vattensamlingar i markytan

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016