Ikon för Rikstermbanken

blånadssvamp

svensk term: blånadssvamp
definition:

svamp som orsakar skador i form av missfärgning av ved

anmärkning:

Svampen gynnas av fuktiga förhållanden och långsam uttorkning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016