Ikon för Rikstermbanken

blåbärstyp

svensk term: blåbärstyp
förklaring:

Den vanligaste vegetationstypen i Sverige, representerar medelbonitet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016