Ikon för Rikstermbanken

biodiversitet

svenska termer: biodiversitet
biologisk mångfald
förklaring:

Uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som upprätthålls i naturmiljön.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016