Ikon för Rikstermbanken

biobränsle

svensk term: biobränsle
definition:

bränsle med biologiskt och förnyelsebart ursprung

anmärkning:

Biobränsle delas in i flera undergrupper, bl.a. returpapper, trädbränsle och torv. Olja och kol räknas inte som biobränsle. Torv räknas ibland inte som förnyelsebart.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016