Ikon för Rikstermbanken

bindlager

svensk term: bindlager
användningsområde: vid vägbygge
definition:

väglager bestående av mineraljord (vanligen morän) med syfte att behålla fukt för att förhindra uttorkning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016