Ikon för Rikstermbanken

betning

svensk term: betning
förklaring:

Betning av skogsträd utfört av hjortdjur, såsom älg och rådjur.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016