Ikon för Rikstermbanken

beståndstäthet

svensk term: beståndstäthet
definition:

Beskrivning av hur mycket skog som står på en mark. Anges som volym, grundyta eller stamantal per hektar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016