Ikon för Rikstermbanken

beståndsfrö

svensk term: beståndsfrö
definition:

frö som härstammar från ”vilda” bestånd och vars kvalitet vanligen är sämre än plantagefrö

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016