Ikon för Rikstermbanken

beståndsföryngring

svensk term: beståndsföryngring
definition:

föryngring som uppkommit naturligt inne i beståndet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016