Ikon för Rikstermbanken

bestånd

svensk term: bestånd
definition:

urskiljbar samling träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i artsammansättning, ålder, diameter, höjdutveckling m.m.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016