Ikon för Rikstermbanken

befintligt bottenskikt

svensk term: befintligt bottenskikt
användningsområde: vid ståndortskartering
definition:

den del av den beaktade provytearealen som täcks av mossor och lavar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016