Ikon för Rikstermbanken

basväg

svensk term: basväg
definition:

väg för utforsling av virke

anmärkning:

Basvägen binder samman stickvägar i ett skogsbestånd och leder fram till avlägg.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016