Ikon för Rikstermbanken

baskatjon

svensk term: baskatjon
definition:

positivt laddad jon med basisk (alkalisk) reaktion

anmärkning:

Vanligast i marken är kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumjonerna. Aluminium-, järn- och vätejoner är katjoner, men inte baskatjoner.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016