Ikon för Rikstermbanken

barrmassaved

svensk term: barrmassaved
definition:

massaved som består av barrved av olika slag, vanligen tall, gran eller lärkved

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016