Ikon för Rikstermbanken

barrandel

svensk term: barrandel
definition:

andelen barr som ingår i flis

anmärkning:

Barrandelen uttrycks vanligen i procent.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016