Ikon för Rikstermbanken

barmarkssäsong

svensk term: barmarkssäsong
definition:

den tid av året då marken ligger utan snötäcke

anmärkning:

Detta kan alltså variera kraftigt mellan olika landsdelar och år.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016