Ikon för Rikstermbanken

barkfläkning

svensk term: barkfläkning
definition:

frånskiljning av barken från stam

anmärkning:

Skadan kan t.ex. uppstå vid oskicklig kvistning av stam.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016