Ikon för Rikstermbanken

baggböleri

svensk term: baggböleri
förklaring:

Uttryck som i folkmun innebär att i skogliga sammanhang bli lurad eller bestulen på skog. Uttrycket härstammar från ett sågverk i Baggböle i Västerbotten som under 1800-talet ägnade sig åt olovliga avverkningar på andras marker.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016