Ikon för Rikstermbanken

båtnadsområde

svensk term: båtnadsområde
definition:

det geografiska skogsområde som berörs och gynnas av ett nytt vägbygge eller ett dikningsingrepp

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016