Ikon för Rikstermbanken

bärlager

svensk term: bärlager
definition:

väglager som byggs med syfte att fördela trycket från fordonens hjul på en större yta

anmärkning:

Utgör underlag för slitlager.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016