Ikon för Rikstermbanken

bärighet

svensk term: bärighet
definition:

vägs eller marks hållbarhet vid överfart med fordon

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016