Ikon för Rikstermbanken

bärande träd

svensk term: bärande träd
definition:

träd och buskar som ger frukt och bär

anmärkning:

Enligt äldre lagstiftning gällde särskilda bestämmelser för bärande träd. Vid skogsavverkning sparas bärande träd av naturvårdshänsyn.

exempel:

En, rönn, oxel, hagtorn, olvon, slån, bok, avenbok, ek, nypon, hassel, apel, körsbär.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016