Ikon för Rikstermbanken

armering

svensk term: armering
definition:

markens hållfasthet genom förstärkning av stenar och block, men också av rötter och trädrester

anmärkning:

God armering ger bättre grundförhållanden.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016