Ikon för Rikstermbanken

aptering

svensk term: aptering
definition:

uppdelning av trädstam i sortiment

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016