Ikon för Rikstermbanken

almsjuka

svensk term: almsjuka
förklaring:

En trädsjukdom som drabbar almar. Almsjuka orsakas av en blånadssvamp (Ceratocystis ulmi) vars sporer sprids med almsplintborrar. Två typer finns varav den ena är mer aggressiv och dödar trädet på ett par år.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016