Ikon för Rikstermbanken

allemansrätt

svensk term: allemansrätt
förklaring:

Unik rättighet för alla människor att vistas i naturen. Allemansrätten ger begränsad rättighet att färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla sig där.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016