Ikon för Rikstermbanken

allé

svensk term: allé
definition:

väg eller gata med träd planterade på bägge sidor i vanligen enkla rader

anmärkning:

Alléer är fortfarande vanligt förekommande i parker och vid infartsvägar till större hus och slott.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016