Ikon för Rikstermbanken

alkärr

svensk term: alkärr
definition:

aldominerade bestånd som uppkommit genom naturlig föryngring på marker där grundvattnet normalt når upp till eller över markytan

anmärkning:

Alkärr är ofta mycket näringsrika och artrika tack vare alens förmåga att binda luftens kväve och utgör därmed en skyddsvärd biotop.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016