Ikon för Rikstermbanken

Skogsstyrelsen

svensk term: Skogsstyrelsen
förklaring:

Statlig myndighet som behandlar frågor rörande Sveriges skogar. Skogsstyrelsen arbetar för att skogarna ska vårdas och brukas för att ge en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016