Ikon för Rikstermbanken

Skogforsk

svensk term: Skogforsk
förklaring:

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Institutet arbetar med tillämpad forskning inom bl.a. skogsträdsförädling, skogsskötsel och miljö, driftsteknik, råvaruutnyttjande och logistik.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016