Ikon för Rikstermbanken

PEFC

svensk term: PEFC
förklaring:

Miljöcertifieringssystem särskilt anpassat för familjeskogsbrukets förhållanden.

engelska termer: Pan European Forest Certifikation Framework
PEFC
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016